ชวนชาวกูยกลับบ้านสงกรานต์ ไหว้พระพุทธเจ้าใหญ่

22 มี.ค. 2562 06:43 น.
ศรีสะเกษ - ชนเผ่ากูย เตรียมจัดงานต้อนรับลูกหลานชาวกูย กลับบ้านช่วงสงกรานต์ ในประเพณี บุญรวมญาติ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ คารวะพระพุทธเจ้าใหญ่ ในระหว่าง วันที่ 11 - 15 เมษายน 2562 พร้อมการแสดงแสง สี เสียง

บ่ายของวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ วัดเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งของ พระธาตุเมืองจันทร์ ที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยอโยธยา อิทธิพลศิลปะล้านช้าง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีชนเผ่ากูย ได้เข้ามาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย และเป็นประจำทุกๆ ปี จะได้มีการจัดงาน ประเพณี บุญรวมญาติ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ คารวะพระพุทธเจ้าใหญ่ ซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมกำหนดการจัดงาน โดยมี พระครูสุวัจน์จันทคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอเมืองจันทร์ ประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วย นายเอกอมร มโนรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์, นายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ และนายก อบต.ตาโกน อบต.หนองใหญ่ ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรี

 

กำหนดจัดงานในระหว่าง วันที่ 11 – 15 เมษายน 2562 ภายในงานจะมีการออกร้าน นิทัศน์การ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาจำหน่ายโดยชาวบ้านชนเผ่ากูย เสื้อผ้าเก็บ โสร่งผ้าไหม ผ้าขาวม้าไหม กระดิ่งคอวัว มีการละเล่นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชนเผ่ากูย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประเพณี - วัฒนธรรมของชนเผ่ากูย พร้อมมีการแสดง แสง - สี - เสียง ตำนานพระธาตุเมืองจันทร์ ที่ใช้นักแสดงที่เป็นชาวกูย ลูกหลาน ชาวบ้านโดยแท้จริง การร่ายรำเพื่อบวงสรวงองค์พระธาตุ ที่จะใช้นางรำราว 999 คน

 

 

 

 

นายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ กล่าวว่า ชนเผ่ากูย เป็น 1 ใน 4 ชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ อันได้แก่ ชนเผ่า ส่วย หรือ กูย เผ่าเขมร เผ่าเยอ และเผ่าเขมร มีประวัติการอพยพมาจากที่ต่างๆ กัน ส่วนชนเผ่ากูย หรือ เผ่าส่วย  นี้จะอาศัยอยู่ในแถบอำเภอเมืองจันทร์ ตาโกน โพธิ์ศรีสุวรรณ ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ รักสงบ มีประเพณีเชื่อในผีบรรพบุรุษ ดังนั้นในทุกๆ ปี ก็จะมีประเพณี บุญรวมญาติ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ คารวะพระพุทธเจ้าใหญ่ คำว่ารวมญาติ ก็หมายถึง การนัดหมายญาติๆ ของชนเผ่ากูย มารวมกัน ในช่วงเดือน5 เพื่อมาร่วมทำบุญ อุทิตส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยจะนำโลงศพเปล่าๆ มาตั้งเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลานชนเผ่ากูย ได้มาร่วมทำบุญ ก่อนที่จะนำโลงศพไปเผ่า หรือ การฌาปนกิจโลงเปล่า แต่เป็นการอุทิตส่วนบุญ ส่วนกุศล ไปให้บรรพบุรุษ ส่วนพระพุทธเจ้าใหญ่ นั้นพบจารึกว่าเป็นศิลปะโบราณแบบลาว อายุกว่าพันปี เป็นที่เคารพบูชาของคนชนเผ่ากูย ในช่วงวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ลูกหลานชาวกูย ไม่ว่าอยู่แห่งหน ตำบลใด ก็จะต้องเดินทางกลับมาบ้าน มาไหว้พระพุทธเจ้าใหญ่ มาไหว้ปู่ย่า ตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ประกอบกิจการงานใดก็จะสำเร็จโดยพลัน

 

 

 

 

ส่วนพระธาตุ หรือ เจดีย์ บ้านเมืองจันทร์ เป็นเจดีย์ทรงปราสาทเพิ่มมุมไม้ 12 ส่วนฐานเป็นชุดฐานบัว 1 ชิ้น รองรับตัวเรือนฐานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้าน กำหนดอายุการสร้างราวศตวรรษที่23 นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองจันทร์ ของชนเผ่ากูย มาตั้งพุทธกาลแล้ว

 

 

 

 

วิถีชุมชน