อีสานแล้งขยายวงกว้าง ทภ.2 ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

21 มี.ค. 2562 17:55 น.
นครราชสีมา - ภัยแล้งอีสานขยายวงกว้าง กองทัพภาคที่ 2 เร่งปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัดอีสาน

นครราชสีมา- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (21 มีนาคม 2562) พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานปล่อยขบวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ภายใต้โครงการ  “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2562” ที่บริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีดำริให้ทุกหน่วยขึ้นตรง ได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงประสานส่วนราชการในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม โดยให้ตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกันทั่วประเทศ และกระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมกันในวันนี้


ซึ่งปีนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้เชิญส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน บูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและวาตภัยในพื้นที่จังหวัด  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกส่วนมีความร่วมมือและมีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยมีหน่วยทหารของกองทัพภาคที่ 2 เป็นแม่งานหลัก ประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 21 จัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย 1 กองร้อย พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ,ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 3 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 5คัน ,ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 2 จัดรถบรรทุกน้ำ 2 คัน ,รถผลิตน้ำดื่ม 2 คัน ,รถขุดเจาะน้ำบาดาล 1 คัน และชุดซ่อมแซมอาคารจากวาตภัย จำนวน 2 ชุด กำลังพล20 นาย เข้าสนับสนุน  ส่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดรถบรรทุกน้ำ 4  , รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน และจัดรถครัวสนาม อีก 1 คัน เพื่อไว้ประกอบอาหารสำหรับชุดบรรเทาสาธารณภัยที่ออกปฏิบัติภารกิจ

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครรราชสีมา ,จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี 5 อำเภอ 7 ตำบล 53 หมู่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง แล้ว กองทัพภาคที่ 2 จึงกำชับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 หน่วยขึ้นตรงทั้ง 15 ศูนย์ ให้เตรียมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยไม่ต้องรอคำสั่งการจากหน่วยเหนือ พร้อมกับประสานส่วนราชการในพื้นที่ บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

 

 

ภาคประชาสังคม