แพร่มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนจัดงานไหว้พระธาตุช่อแฮ

21 มี.ค. 2562 15:20 น.
จังหวัดแพร่จัดพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงานและบุคคล จำนวน 85 หน่วยงานและบุคคล ในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562 ณ ศาลาโถง 1 พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

นายทรงฤทธิ์  แก้วสุทธิ  นายอำเภอเมืองแพร่  กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานกล่าวขอบคุณหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ และบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562 ในวันนี้

จากการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง  ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2562  มีการจัดกิจกรรมเช่น การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ การแสดงศิลปวัฒนธรรม  การแข่งขันตีกลองปูจา  การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและการจัดมหรสพสมโภชนั้นข้าพเจ้าในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก นายพงศ์รัตน์ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ และภาคเอกชนทุกแห่ง ตลอดจนบุคลากรต่างๆที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้จนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สมควรได้รับการขอบคุณมา ณ ที่นี่

ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์  รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่  เจ้าอาวาสวัดช่อแฮ พระอารามหลวง ได้โปรดเมตตามอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี 2562 จำนวน 85  หน่วยงานและบุคคล

 

ศิลปะวัฒนธรรม