อุบลฯ เปิดงานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำยืน

17 มี.ค. 2562 20:50 น.
อุบลราชธานี จัดงานเทศกาลสักการะศาลหลักเมืองพร้อม ชมวัฒนธรรมจาก 3 ชนเผ่า ลาว กุย เขมร พร้อมโชว์ของดีเมืองน้ำยืนอีกมากมายหลายอย่าง

นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เปิดเผยว่า ในห้วงของวันที่ 16-20 มีนาคม 2562  นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน(ศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำยืน ) ซึ่ง ทางอำเภอน้ำยืนได้จัดงานใหญ่ประจำปีขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานเปิดสักการะศาลหลักเมือง โดยได้มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมจากชน 3 เผ่า ประกอบด้วย เผ่า ลาว กุย และเผ่าเขมร อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

 

 และไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน งานครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ ของชาวอำเภอน้ำยืนทุกชุมชน ทุกหมู่เหล่า โดยมี ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงารัฐวิสาหกิจ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สถานศึกษาผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ ได้พร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สืบต่อไป

 

ตลอดทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในงานมีการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองน้ำยืน พร้อมการแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมชมงานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำยืน ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2562 ตลอดทั้ง 5 วัน 5 คืน 

 

ศิลปะวัฒนธรรม