เลือกตั้งล่วงหน้าชัยภูมิสุดคึกคักคนแห่ใช้สิทธิ์ไม่ถึงเที่ยงเกือบครบ100%ในทุกเขตแล้ว!

17 มี.ค. 2562 12:30 น.
ชัยภูมิ - "ซึ่งครั้งนี้มียอดรวมลงทะเบียนในทั่วประเทศสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 2.6 ล้านคน ขณะที่จ.ชัยภูมิบรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัด ที่มีทั้งหมด 6 เขตเลือกตั้ง ก็ต่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังมีการเปิดให้ลงคะแนนเวลา 08.00 น. ในวันที่ 17 มี.ค.62 นี้และจะปิดลงคะแนนในเวลา 17.00 น. ต่างมีผู้แจ้งความประสงค์มาลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธ์กันหนาแน่นในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทำให้บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเพียงแค่ช่วงก่อนเที่ยงการออกมาใช้สฺทิ์ของประชาชนสุดคึกคักเป็นประวัติการณ์ด้วยเช่นกันที่มีผู้มาใช้สิทธิ์รวมแล้วเกือบครบ 100 % ในทุกเขต ซึ่งครั้งนี้มียอดผู้มาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจังหวัด จำนวน 5,568 คน และมีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งต้นทางในส่วนของจ.ชัยภูมิ รวมอีกกว่า 55,995 คน"

วันที่ 17 มี.ค. 2562  ขณะที่จ.ชัยภูมิ บรรยากาศวันเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าทั่วประเทศไทย ที่ครั้งนี้ถือว่ามีลงทะเบียนไว้ทั้งหมดทั่วประเทศรวมสูงเป็นประวัติการณ์รวมกว่า 2.6 ล้านคน และในส่วนของจ.ชัยภูมิจากการออกติดตามบรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งล่วง ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่มีทั้งหมด 6 เขตเลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้งช่วง เวลา 08.00น. ทั้งที่หน่วยเลือกตั้งกลางล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และล่วงหน้าในเขตจังหวัด โดยจังหวัดชัยภูมิ มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งหมด 226 คน ประกาศรับสมัคร 215 คน ไม่รับสมัคร 11 คน จังหวัดชัยภูมิ

ประกอบด้วย 16 อำเภอ ประชากรทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 1 ล้าน 1 แสนคนเศษ มี 124 ตำบล 1 พัน 617 หมู่บ้าน  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 9 แสน 777 คน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ในเขต 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ผู้ลงทะเบียนไว้มากที่สุดกว่า 2,453 คน และได้จัดสถานที่ไว้ที่หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ มีประชาชนทยอยมาขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันล่วงหน้ากันอย่างคับคั่งคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดหีบเลือกตั้งจนเพียงแค่ระยะเวลาเกือบถึง 11.00 น.ที่ผ่านมารวมทั้งหน่วยเลือกตั้งอื่นๆทั่วทั้งจ.ชัยภูมิ

ทำให้บรรยากาศมีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วรวมเกือบครบ 100 % ในทุกเขตท่ามกลางการรักความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเคร่งครัด  มีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกในการคอยให้คำแนะนำในการหารายชื่อลงคะแนน คูหาที่ต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน และมีเจ้าหน้าที่ของ กกต.จังหวัดชัยภูมิ มาคอยสังเกตการณ์ดูความเรียบร้อยทุกหน่วย ไม่มีเหตุความไม่สงบ หรือเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่อย่างใด

โดยการเลือกตั้งล่วงหน้าในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 6 เขต รวมมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 207 คน ส่วนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจังหวัด จำนวน 5,568 คน และมีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งต้นทางรวมอีกกว่า 55,995 คน

การเมืองท้องถิ่น