ประมูลมาราธอน 13 ชม. 'สินทรัพย์บังคับคดี 3 จว.อีสาน'

17 มี.ค. 2562 09:50 น.
สกลนคร - แห่!!ยื่นประมูลมหกรรมขายทอดตลาดสินทรัพย์ สนง.บังคับคดี 3 จังหวัดอีสานตอนบน สกลนคร นครพนม มุกดาหาร แบบมาราธอน ไม่หยุดพัก 13 ชั่วโมงรวด

16 มี.ค. 2562  ที่ พี.ซี.คอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมพีซีพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดล็อตมหกรรมขายทอดตลาดสินทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร , นครพนม และมุกดาหาร  ทำการประกาศขายสินทรัพย์  490 คดี จำนวน 586 รายการ ทุนทรัพย์รวม  435,726,089.66 บาท  ราคาประเมิน 306,000,520.00 บาท  ประกอบด้วย สินทรัพย์พร้อมขาย 361 คดี  จำนวน 431 รายการ  ทุนทรัพย์ 364,046,584.13 บาท  ราคาประเมิน 227,108,810.00 บาท  มีการขอถอนการบังคับคดี จำนวน 43 คดี จำนวน 44 รายการ  ทุนทรัพย์  5,651,413.25 บาท  ราคาประเมิน  22,180,537.00 บาท  โจทก์ของดการบังคับคดี จำนวน 14 คดี จำนวน 18 รายการ ทุนทรัพย์ 5,223,255.79 บาท ราคาประเมิน  7,146,365.00 บาท และงดอื่น ๆ 75 คดี จำนวน 94 ทุนทรัพย์ 59,843,661.86 บาท  ราคาประเมิน 47,405,256.00 บาท

 

โครงการดังกล่าวสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยรวมสินทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร  ออกทำการขายทอดตลาด  เพื่อเป็นการเร่งผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีในเชิงรุก และเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่ต้องการซื้อทรัพย์สิน มีโอกาสเข้าซื้อทรัพย์ เป็นไปตามนโยบายของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการเร่งรัดการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี

ชนะ พรหมพิทักษ์กุล ผอ.สำนักงานบังคับคดี จ.สกลนคร

      บรรยากาศการเข้าร่วมประมูล ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้ามาดูรายการสินทรัพย์ที่จะประมูล มีเจ้าหน้าพนักงานบังคับคดี คอยให้คำปรึกษา  ส่วนใหญ่ผู้ขอยื่นประมูลเป็นเจ้าของสินทรัพย์ และขอยื่นทำการเข้าประมูลตามขั้นตอน โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  เข้ามาดูแลการขายทอดตลาด ทั้งนี้ผู้ร่วมประมูลต้องมีการวางหลักประกันเพื่อเข้าสู้ราคา  โดยพบว่า สินทรัพย์ที่ประกาศขายส่วนใหญ่ เป็นที่ดินว่างเปล่า และบ้านที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 

           โดยเริ่มการประมูล เวลา 10.00 น. เป็นการขายทอดสินทรัพย์จากการบังคับคดี  โดยเริ่มจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 60 คดี สำนักงานบังคับคดีนครพนม 120 คดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอสว่างแดนดิน 180 คดี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 131 คดี รวม 490 คดี  ซึ่งได้มีการแข่งขันกันเข้มข้น โดยเฉพาะสิน ทรัพย์ที่อยู่ในเขตชุมชน และเขตเศรษฐกิจ รวมถึงการที่ดินว่างเปล่าที่จะเกิดประโยชน์ในอนาคต  โดยการทำการประมูลดำเนินการต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพัก แต่จะสับเปลี่ยนเจ้าพนักงานบังคับคดีขึ้นไปทำหน้าที่ เพื่อไม่ให้การประมูลหยุดชะงัก เนื่องจากสินทรัพย์ที่นำมาประมูลมีกว่า 500 รายการ และบางรายการมีการแข่งขันกันสูง ต้องใช้เวลานานถึงจะได้ข้อยุติ  ซึ่งการประมูลรายการสุดท้าย สิ้นสุดลงเวลาประมาณ 22.30 น. เป็นการประมูลแบบมาราธอน รวมเวลาการประมูลใช้เวลาไปกว่า 13 ชั่วโมง  

 

เศรษฐกิจภูมิภาค