แพร่เปิดงานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

15 มี.ค. 2562 15:23 น.
แพร่ เปิดงานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงระหว่างวันที่ 14-21 มี.ค.62 เพื่อสืบสานงานประเพณีให้คงอยู่สืบไปและนำมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่

เวลา 14.00 น.วันที่ 14 มี.ค.62  จังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เทศบาลตำบลช่อแฮ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ ได้ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-21 มี.ค.62 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ขบวนแห่เปิดงานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จัดเริ่มต้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลช่อแฮหลังเก่า มีขบวนเครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮ เป็นขบวนหลักประกอบด้วย เครื่องสูง เครื่องสักการะ(สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นดอก ต้นผึ้ง ดอกไม้เงิน ดอกไม้คำ และน้ำผึ้ง) ขบวนตุง 12 ราศี และตามด้วยขบวนช้าง 5 เชือก

 

 

 

ขบวนช้าง 5 เชือก ประกอบด้วย   ช้างเชือกที่ 2 นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯแพร่ และภรรยา   ช้างเชือกที่ 2 นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ช้างเชือกที่ 3  นายสุทธพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ช้างเชือกที่ 4 นายอนุรัฐ ไทยตรงและภรรยา  ช้างเชือกที่ 5นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่และ  พ.อ.เกียรติอุดม  นาดี  ผบ.ม.พัน 12

ต่อจากนั้นจึงตามด้วยขบวนแห่เทศบาลเมืองแพร่ ขบวนแห่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่  ขบวนแห่ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขบวนแห่อำเภอสูงเม่น ขบวนแห่งอำเภอลอง  ขบวนแห่อำเภอเด่นชัย ขบวนแห่อำเภอหนองม่วงไข่ ขบวนแห่อำเภอร้องกวาง  ขบวนแห่อำเภอสอง  ขบวนแห่อำเภอวังชิ้น  ขบวนแห่อำเภอเมืองแพร่

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯแพร่ กล่าวว่า งานประเพณีของจังหวัดแพร่  ตามการประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถร่วมดำเนินการได้ 3งาน คือ  งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง  งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี  พระคู่บ้านคู่เมือง  และงานประเพณีไว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปีนี้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดอย่างยิ่งใหญ่  วัดพระธาตุช่อแฮสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1879-1881 ในสมัยที่พระมาธรรมราชาธิราช(ลิไท) ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุช่อแฮและบูรณปฏิสังขรณ์ จากนั้นได้จัดงานสักการะ 7 วัน 7 คืน  จนกลายมาเป็นประเพณีของชาวแพร่จะต้องจัดงานสักการะองค์พระธาตุช่อแฮตั้งแต่อดีตมีขึ้นระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ ชื่อว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม