โคราชเมืองศิลปะและมรดกโลก เจ้าภาพ " ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 2020 "

15 มี.ค. 2562 07:25 น.
นครราชสีมา - ราชภัฏโคราช จัดเต็ม ส่งเสริมพัฒนา OTOP เข้าสู่โคราชเมืองศิลปะและมรดกโลก เจ้าภาพ " ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 2020 "

  

ที่ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.อานรรต  ใจสำราญ รองอธิบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มร.นม.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สู่โคราชเมืองศิลปะและมรดกโลก โดยมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 50 คน รับฟังการชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานเมืองศิลปะของประเทศไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่โคราชเมืองศิลปะจากนั้นแบ่งกลุ่มการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ คุณค่าและมูลค่าด้วยเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 

ดร.อานรรต ฯ รองอธิบดี ฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมา กระบี่และเชียงราย เป็นจังหวัดนำร่องเมืองศิลปะ โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคม สามารถสร้างภาพลักษณ์และรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเอาต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละเมืองมาต่อยอดสามารถสร้างรายได้และสีสันให้สังคม จังหวัดนครราชสีมา มีผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับรองเป็นมรดกโลกแห่งที่ 5 และพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช ได้รับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมี KHORAT GEOPARK หรือโคราชจีโอปาร์ค ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานอุทยานธรณีจังหวัดนครราชสีมา และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินเฉลิมพระเกียรติ ฯ มร.นม. กำลังดำเนินการขอรับการประเมินจากยูเนสโกให้เป็นเป็นอุทยานธรณีระดับโลก จะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทยเป็นอย่างมาก โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สู่โคราชเมืองศิลปะและมรดกโลก มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ที่โดดเด่นมีมูลค่า สามารถต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมได้ รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ ช่องทางการตลาดและเสริมสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

 

ด้านนางสาววิมลลักษณ์  ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานเมืองโคราชสู่เมืองศิลปะและมรดกโลก ว่า ภายหลังนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 2020 จากจังหวัดกระบี่ ในฐานะโคราชเมืองแห่งศิลปะ 1 ใน 3 แห่งของประเทศไทย ได้จัดประชุมหารือและส่งคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์และศิลปินพื้นบ้านที่สามารถใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อยอกให้เป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

ศิลปะวัฒนธรรม