KICK OFF ป้องกันแก้ปัญหาวิกฤติแล้ง

15 มี.ค. 2562 06:35 น.
จ.เลย จัดกิจกรรม KICK OFF ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 62 สืบเนื่องจากตั้งแต่ต้นปีมาถึงหน้าแล้งปริมาณน้ำฝนลดต่ำกว่าปกติร้อยละ 10

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มี.ค. 2562 นายชัยวัฒน์   ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมชื่นด้วย พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.28 นายกิตติคุณ   บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย,นายเกรียงไกร  ภาคพิเศษ ผอ.โครงการชลประทานเลย  ล  นายประมวล  ลาภจิตต์ หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  ลงพื้นที่สำรวจและตรวจแหล่งน้ำ การระบายสูบน้ำ การทำฝายเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งปี 2562 

ทั้งนี้   กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศ จ.เลย  เดือน ม.ค- มี.ค.62  ว่าปริมาณน้ำฝนประเทศไทยตอนบนจะต่ำกว่าปกติร้อยละ 10  และฤดูร้อนได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อช่วงกลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา        ประกอบกับสถานการณ์น้ำในปี 2561 มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยมาก  ส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆมีน้อย โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำน้ำหมานตอนบนซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา     และทำให้พื้นที่การเกษตรมีแนวโน้มประสบปัญหาภัยแล้งจากกรณีน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อระบบการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค   จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการที่ จุดที่ 1 บริเวณจุดสูบน้ำบ้านติดต่อ หมู่ 2 ต.นาอาน  อ.เมืองเลย ที่สูบจากแม่น้ำเลยขึ้นไปยังสระเก็บน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นน้ำดิบผลิตประปา    จุดที่ 2 ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างฝายกระสอบทรายมีชีวิตกั้นแม่น้ำเลย บ้านวังแคน ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย  และจุดที่ 3  ศาลากลางบ้านกกดู่  หมู่ 10  ต.กกดู่  อ.เมืองเลย  พร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขุดสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมขุดสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยของนายสมพาน  สุพรมอินทร์  อายุ 55 ปี  บ้านกกดู่ หมู่ 10 ต.กกดู่  อ.เมืองเลย  อีกด้วย   

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า  จ. เลย ปีนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกยังต่ำกว่าค่าปกติและน้ำฝนบริเวณตอนบนของอ่างเก็บน้ำน้ำหมานตอนบนไหลลงอ่างน้ำหมานจากเคยไหลลง 30 ล.ลบม.แต่ปี่ที่ผ่านมามีเพียง 6 ล.ลบม.เท่านั้น หรือเพียง 20%   ซึ่งต้องนำน้ำทำประปาใช้ในตัวเมืองเลยวันละ 25,000 ลบม.ต่อวัน ดังนั้น  จ.เลย มีมาตรการ 3 ประเด็นมาแก้ไขภัยแล้ง คือ บริหารน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เราสามารถบริหารจัดการได้ในระยะ ก.พ.  -  มี.ค .และให้ประชาชนมั่นใจถึง ส.ค. 2562  

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวอีกว่า เชื่อว่าฝนจะตกมาเดือน มิ.ย.ช่วงนี้จึงแก้ปัญหาโดยสูบน้ำจากแม่น้ำเลยขึ้นทำประปา รวมทั้งดึงน้ำจากอ่างน้ำหมานตอนบนลงมาด้วย  2 แหล่งด้วยกัน   การประชาชนในเขตตัวเมืองเลยและรอบๆ  .น้ำเพียงพอแน่นอนมั่นใจจะผ่านวิกฤติแล้งปีนี้ไปได้  ,ประเด็นที่สองคือน้ำเพื่อการเกษตรนั้น ก็กำชับว่าอย่างปลูกพืชที่ใช้น้ำมากที่ ใช้น้ำน้อยก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  และประเด็นที่สามคือ โรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งนี้ ก็ให้ อ.ส.ม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าไปให้การดูแล  เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง   รวมทั้งเรื่องโจรลักอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตรต้องป้องกันด้วย 

 

สำหรับการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง  นั้น  ยังไม่ได้ประกาศซึ่งจะประกาศเป็นพื้นที่เป็นอำเภอๆ ไป   จะไม่ประกาศทั้งจังหวัดคราวเดียวกัน     เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้ตามอำนาจถูกต้องตามระเบียบต่อไป

                                   

คุณภาพชีวิต