อบรมปลาร้า สู่อาเซียน มาตรฐานปลาร้าไทย

12 มี.ค. 2562 20:10 น.
ศรีสะเกษ - พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เปิดอบรมปลาร้าสู่อาเซียน ด้วยการพัฒนาฝีมือ มาตรฐานปลาร้าไทย สู่สากล สะอาด อร่อย พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาร้า นานาชนิด เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาร้าบ้านดงตาดทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายสรรชัย ชอบพิมาย ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับเจ้าหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม ได้ดำเนินการอบรม สอนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจสตรีแปรรูปปลาร้าบ้านดงตาดทอง ในการถนอมอาหาร จากเดิมที่ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพหาปลา แต่เมื่อหามาได้ จึงได้นำเนินการถนอมอาหารแบบบรรพบุรุษ เพื่อเก็บเอาไว้กินได้ระยะเวลานานๆ นั้นก็คือ การทำปลาร้า เก็บไว้ในไฮ ซึ่งเหมือนกับต่างประเทศ ที่เก็บผักที่ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิ โดยการทำกิมจิเก็บเอาไว้ในไฮ ชาวอีสานก็เก็บปลาไว้ในไฮ เรียกปลาร้า จากที่เก็บไว้กินในครอบครัว ก็เหลือเลยนำออกมาจำหน่าย และเมื่อจำหน่ายก็จะมีคู่แข่ง จึงต้องหาวิธีในการแปรรูปให้สะอาด แตกต่าง ดูดี อร่อย เพื่อการจำหน่ายได้เป็นจำนวนมาก ทั้งใน และต่างประเทศ

 

 

 

นายสรรชัย ชอบพิมาย ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กล่าวว่า ในวันนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อยากจะเพิ่มเติมในการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด ให้ได้มาตรฐาน ออกสู่อาเซียนได้ เป็นแรงงานสากล ซึ่งหากเราทำได้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าฝีมือแรงงานขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และแน่นอนค่าจ้างก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้น เป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีมาตราฐานรับรอง อย่างเช่นที่หมู่บ้านดงตาดทองแห่งนี้ ที่มีอาชีพเสริมจากการทำนาเพียงอย่างเดียว หันมาถนอมอาหารด้วยการทำปลาร้าเก็บเอาไว้ทาน และสุดท้ายเมื่อมีมากก็นำออกมาจำหน่าย วันนี้จึงมาเพิ่มราคาให้กับปลาร้าของกลุ่ม ที่ทำกันมากๆ เก็บเอาไว้ในโอ่งมังกร จากเดิมขายกันโอ่งละ 10,000.-บาท ให้มีราคาอย่างน้อย โอ่งละ 15,000.-บาท และยังจะเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป อาทิ เป็นปลาร้า แดดเดียว ปลาร้าทอด ปลาร้าแจ่วบอง ปลาร้าต้มสุก โดยเฉพาะพ่อค้า - แม่ค้า ส้มตำ

 

 

 

 

นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เดิมที่การท่องเที่ยวจะมุ่งไปเฉพาะสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ในทุกวันนี้ การท่องเที่ยวได้ก้าวไกลไปสู่ในเรื่องของอาหาร ที่จะสามารถพัฒนามาสู่การนำนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่พื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะพบเป็นจำนวนมากที่นักท่องเที่ยว จะเที่ยวไปชิมอาหารไป และยิ่งเป็นอาหารพื้นถิ่น ก็จะสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเทียวได้เป็นอย่างดี เพราะบางทีนักท่องเที่ยวก็อาจจะไปแวะหาอะไรที่อร่อยๆ ทานแทนการไปเที่ยวเพียงอย่างเดียว หรือบางที่ก็เดินทางไปกินก่อนที่จะมองหาแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ ซึ่งปลาร้าของไทย ในทุกวันนี้ก็ถือเป็นอาหารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาอีสานได้ด้วย และมีการเริ่มส่งออกไปต่างแดนด้วย การอบรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่ออาชีพที่จะส่งเสริม หนุนการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

ทำมาหากิน