อบจ.โคราช เสริมช่องทางการขายออนไลน์ให้ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น

13 มี.ค. 2562 17:07 น.
นครราชสีมา - อบจ.นครราชสีมา ให้ความรู้เทคนิคการสร้าง Facebook แบบมืออาชีพ การสร้าง Content Marketing ให้มีคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ กลวิธีการนำเสนอขายสินค้าแบบใหม่ Facebook live และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการนำเสนอสินค้าแบบ Live สด ให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 คน

  

ที่โรงแรมดิอิมพีเรียลโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2562  ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยมีนางรังสิยา  นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ. ฯ พร้อมคณะวิทยากรจากภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา

 

ร่วมบรรยายให้ความรู้เทคนิคการสร้าง Facebook แบบมืออาชีพ การสร้าง Content Marketing ให้มีคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ กลวิธีการนำเสนอขายสินค้าแบบใหม่ Facebook live และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการนำเสนอสินค้าแบบ Live สด ให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 คน เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ของดีของเด่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาดและการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ของดีของเด่นและบริการที่มีศักยภาพ

 

 

ทำมาหากิน