จนท.พิทักษ์ป่าแม่แจ๋มลำปางใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านดับไฟป่า

10 มี.ค. 2562 12:10 น.
ลำปาง- จนท.พิทักษ์ป่าแม่แจ๋มลำปางใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านดับไฟป่า ส่วนหลายภาคส่วนร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังคงมีการประชุมสรุปสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อจะร่วมกันรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อจะระดมความคิดในการปรับปรุงวิธีการและแนวทางการปฏิบัติ เตรียมมาตรการความพร้อมในการป้องกันเหตุและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าให้เกิดความเหมาะสมทันท่วงที ซึ่งในส่วนนี้มีมาตรการสำคัญที่ทุกหน่วยจะต้องร่วมกันปฏิบัติ อาทิเช่น การจัดวางกำลังหน่วยรถน้ำรถดับเพลิงสำรองไว้ตามจุดพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

 

พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยระดมกำลังเน้นการจัดทำแนวกันไฟตามจุดพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยง รวมทั้งเน้นมาตรการการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่า และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน นอกจากนี้ให้คงใช้มาตรการเข้มข้นตั้งจุดตรวจจุดสกัดปิดกั้นเส้นทางเข้า-ออก เขตพื้นที่ป่า เน้นการตรวจตราลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด โดยจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดจุดไฟเผาป่า รวมถึงจุดไฟเผาในที่โล่งแจ้งด้วย

 

แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ฯ มีความจำเป็นต้องการการสนับสนุนในเรื่องของเสบียงอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งหลายหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เช่น กฟผ.แม่เมาะ และกลุ่มบริษัทผู้รับจ้าง-ผู้รับจ้างช่วงของ กฟผ.แม่เมาะ, สมาคมนิสิตเก่าจุฬา, กลุ่มขบวนการสหกรณ์ลำปาง และบริษัทห้างร้านต่างๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจให้การสนับสนุน นำสิ่งของที่จำเป็นทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินบริจาค มอบให้กับทางจังหวัด ซึ่งทางจังหวัดได้นำสิ่งของที่จำเป็นลงแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าของแต่ละหน่วยให้ทั่วถึง สำหรับเงินบริจาคจะได้นำเข้าสมทบในกองทุนสนับสนุนการจัดการไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง เพื่อจะใช้เป็นสวัสดิการช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

 

ด้านนายขจร ข้อมือเหล็ก เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จซ.5(แม่แจ๋ม)เปิดเผยถึงการได้ร่วมปฎิบัติหน้าที่การดับไฟป่าในพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าพื้นที่อำเภอเมืองลำปางว่า พื้นที่อำเภอเมืองลำปางลักษณะภูเขาเป็นหน้าผาดินเป็นพื้นที่ไม่ติดดิน มีความลื่นและเป็นอุปสรรคในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ แต่การดับไฟของเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการดับไฟได้พยายามดับไฟให้ได้เพื่อปัญหาหมอกควันที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้  ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จซ.5(แม่แจ๋ม)ได้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เต็มที่  นายขจร ข้อมือเหล็ก เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จซ.5(แม่แจ๋ม)เปิดเผยเพิ่มเติมว่า อุปกรณ์ที่ต้องติดตัวไปด้วยคือมีดเพื่อใช้ตัดไม่ไผ่ขนาดความยาวพอดีเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ ในการดับไฟ หากพบไฟไหม้ใช้ปลายไม้ผาเขี่ยใบไม้หรือกิ่งไม้แห้งที่ถูกไฟไหม้และกำลังลุกลามแยกออกจากกันหากตรงไหนไหม้ก็จะไม่ลุกลามเพราะว่าเราได้เขี่ยแยกออกจากกันและสามารถดับไฟเป็นจุดๆได้ซึ่งถือว่าเป็นวิธีแบบดั้งเดิมภูมิปัญญาแบบชาวบ้านและสามารถดับไฟได้จริง

 

 

 

ประชาสัมพันธ์