มูลนิธิหลวงปู่สรวง มอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนชนบทห่างไกล

10 มี.ค. 2562 12:02 น.
ศรีสะเกษ - มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา มอบทุนการศึกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชนบทที่ห่างไกล ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท

วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ โรงเรียนบ้านหนองพะแนง ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพะแนง จำนวน 91 ทุน พร้อมด้วยเงินสมทบทุนอาหารกลางวัน 30,000 บาท มอบจักรยาน จำนวน 12 คัน มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรให้กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 250 ชุด และมอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพะแนง อำเภอน้ำเกลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ในชนบทห่างไกล ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการค้นคว้าทางวิทยาการ ทั้งยังเป็นการลดช่องว่าง ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

ภาคประชาสังคม