อช.แม่ปืม เร่งสำรวจเกษตรกรทำกินในป่าก่อนประกาศสิทธิ์ตามกฎหมาย

9 มี.ค. 2562 07:11 น.
พะเยา - อช.แม่ปืมรับลูกหลัง สนช.ผ่านร่างกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ให้ราษฎรทำกินในเขตป่า เรียกประชุมคณะทำงานเร่งสำรวจจำนวนผู้ถือครอง ชาวบ้านปลื้มขอบคุณรัฐบาล

            วันนี้ ( 8 มีนาคม 2562 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ สนช.มีมติเอกฉันท์ผ่านร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ด้วยมติเสียงข้างมาก และเตรียมเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตพร้อมกับการดูแลรักษาป่า เพราะที่ดินกับป่าไม้แยกกันไม่ได้   

            จากมติของ สนช.ดังกล่าว นายวุฒิพงษ์  ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา  ได้เรียกประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่อุทยานแม่ปืม ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการส่วนที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่/สาขา  ปลัดอำเภอ  ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  ผู้แทนกองกำกับการตำรวจภูธรอำเภอ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  กำนันและผู้ใหญ่บ้านท้องที่  ผู้แทนภาคประชาชน ที่หัวหน้าคณะทำงานแต่งตั้งจากชุมชนที่อยู่ในพื้นที่คณะทำงาน    

ป่าอนุรักษ์ในอำเภอท้องที่ ชุมชนละ 1 คน  หัวหน้าป่าอนุรักษ์ในพื้นที่  ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ที่มีการดำเนินการสำรวจ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะเป็นผู้ร่วมตรวจสอบสิทธิการทำกินหรือครอบครองที่ดิน เพื่อความบริสุทธิยุติธรรมและประชาชนที่ถือครองได้รับสิทธินั้นอย่างถูกต้อง จากนั้นจะนำรายชื่อทั้งหมดนำเสนอคณะกรรมการระดับสำนักพื้นที่บริหารเขตอนุรักษ์ เพื่อพิจารณาต่อๆไป 

  

            นายเลิศ  บุญมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา กล่าวว่าหลังจากที่ สนช.ผ่านร่างกฎหมายอุทยานฯและปลดล็อค ให้ชาวบ้านมีสิทธิทำกินในที่ดินตัวเองได้ รู้สึกดีใจที่ลูกบ้านตนเองจะได้ทำมาหากินในที่ตัวเองซึ่งอยู่ในเขตอุทยานฯ ได้ทำกินแบบถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ และขอบคุณรัฐบาลที่มีความจริงใจในการช่วยชาวบ้านหรือเกษตรกร ทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ ทำมาหากินหรือพัฒนาที่ดินตนเองได้อย่างเสรี   

   ( นพพร/พะเยา )

             

 

 

 

 

เกษตร