สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงช้างชราในนาม"คุณฟูฟู"

8 มี.ค. 2562 15:45 น.
ลำปาง - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาล กองกิจการในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารช้างพระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง อันประกอบไปด้วยพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดนำจัดเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้แก่ช้างไทยที่แก่ชรา ช้างพิการ และช้างดุร้ายอันตราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาล กองกิจการในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารช้างพระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง อันประกอบไปด้วยพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดนำจัดเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้แก่ช้างไทยที่แก่ชรา ช้างพิการ และช้างดุร้ายอันตราย จำนวน 23 เชือก ซึ่งช้างทั้งหมดล้วนเป็นช้างที่อยู่ในความดูแลของ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง

 

 ทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และควาญช้าง ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ในฐานะผู้ดูแลสถานที่บริบาลช้าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงกำลังสำคัญในการคอยเฝ้าดูแลช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ช้างเลี้ยงที่แก่ชราภาพ พิการ และดุร้ายอันตราย รวมไปถึงช้างที่ถูกทอดทิ้ง โดยการจัดเลี้ยง ได้มีการนำพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆ ทั้งแครรอท ฟักทอง ข้าวโพด แตงโม สับปะรด แอปเปิ้ล กล้วย อ้อย และหญ้าฟาง นำมารวบรวมจัดขึ้นสะโตกยักษ์หลายขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ให้บรรดาเหล่าช้างเลี้ยงที่แก่ชรา พิการ และดุร้ายอันตราย ที่อาศัยอยู่ในศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ได้รับประทานอาหารบนสะโตกยักษ์ร่วมกันอย่างเต็มที่

 

โดยอาหารพระราชทานที่ได้ทรงมอบให้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทำให้บังเกิดความปลาบปลื้ม และปิติยินดีแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ซึ่งราษฎรประชาชนที่ได้มาร่วมพิธีจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานดังกล่าว ต่างมีความซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงมีต่อทั้งเหล่าพสกนิกรและเหล่าบรรดาช้างเลี้ยงที่แก่ชราภาพ พิการ และถูกทอดทิ้ง อย่างหาที่สุดมิได้

 

สำหรับศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยเริ่มแรกเดิมทีได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกลูกช้าง ทำหน้าที่คอยบริบาลลูกช้างให้มีความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆ เช่น งูพิษ พร้อมทำหน้าที่คอยฝึกลูกช้างให้มีความอดทน แข็งแรง เชื่อฟังคำสั่ง ไม่ดุร้าย และมีความชำนาญในการทำไม้ทุกประเภท รวมไปถึงการทำหน้าที่ช่วยในการแยกลูกช้างออกจากแม่ช้าง เพื่อให้แม่ช้างได้มีโอกาสทำงานได้อย่างเต็มที่

 

จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ทางรัฐบาลได้มีการออกพระราชกำหนดยกเลิกการสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ ทำให้ช้างเอกชนจำนวนมากและช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่มีงานทำต้องถูกปลดระวาง ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้รวบรวมนำช้างที่อยู่ในความดูแลส่วนใหญ่มาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละ

 

โดยปัจจุบันศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ ได้ถูกแปรเปลี่ยนให้ทำหน้าที่คอยดูแลช้างชราภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช้างที่เกษียณจากการทำงาน หรืออาจจะเป็นช้างพิการตาบอด สูญเสียขา เท้า เคลื่อนไหวตัวลำบาก รวมไปถึงช่วยดูแลช้างที่เคยได้รับสารเสพติดอันเนื่องมาจากการทำไม้ ตลอดจนยังเป็นสถานที่ช่วยดูแลช้างดุร้ายอันตรายที่ถูกเจ้าของทอดทิ้ง หรือถูกเจ้าของปฏิเสธที่จะนำกลับไปดูแล โดยศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้าง เนื่องจากช้างที่ถูกนำมาพักอาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ไปจนกว่าจะล้มสิ้นอายุขัย

 

 

ประชาสัมพันธ์