ชาวกาฬสินธุ์เศร้า สิ้นเจ้าคณะจังหวัดวัดกลางพระอารามหลวง

7 มี.ค. 2562 17:55 น.
กาฬสินธุ์ - วงการสงฆ์ ประชาชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ศิษยานุศิษย์ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (มหานิกาย) อยู่ในอาการโศกเศร้า หลังทราบข่าวการมรณภาพอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ขณะที่คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด เร่งเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศล โดยจะเคลื่อนสรีระมาถึงวัดกลางและประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าว ได้ติดตามบรรยากาศภายในวัด หลังทราบข่าว พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) เจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์(มหานิกาย)  ได้มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เมื่อเวลา 02.26 น.ของวันนี้ หลังจากเดินทางเข้ารักษาตัวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ด้วยอาการของโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และไตวาย

ด้านพระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร) รองเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การมรณภาพของพระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ในวงการพระพุทธศาสนาและวงการสงฆ์  ยังความอาลัยให้กับศิษยานุศิษย์ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จะทำการเคลื่อนสรีระของพระเทพปัญญาเมธี จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ (8 มี.ค.) เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีบำเพ็ญกุศล ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) โดยจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ ประชาชน ได้รดน้ำศพ ก่อนบรรจุในโลงแก้วต่อไป จึงขอเชิญชวนร่วมพิธีรดน้ำศพ ถวายอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ทั้งนี้ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) นามเดิมว่านายปราชญ์ ญาณผาด เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2487 ที่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โยมบิดา-มารดา ชื่อนายกอง และนางเหลียม ญาณผาด อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม บรรพชาที่วัดวิเศษไชยาราม ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ อายุครบ 22 ปี จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2509 ที่วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา พ.ศ. 2523 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 7 ประโยค,  พ.ศ. 2526 สำเร็จการศึกษาวิชาสามัญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การศึกษาพิเศษ สำเร็จพระอภิธรรมตรี-โทสมณศักดิ์, พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระวิเชียรกวี, พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่พระราชปรีชามุนี, พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปัญญาเมธี

งานปกครอง  พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) จ.กาฬสินธุ์, พ.ศ. 2530 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์, พ.ศ. 2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์, พ.ศ. 2548  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) จ.กาฬสินธุ์, พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดกลาง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) มีปฏิปทาที่งดงาม ให้ความเป็นกันเองกับศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทุกคนที่ปฏิสันถารกราบไหว้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างคุณาประโยชน์ต่อวงการศาสนา การศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการเรียนการสอน มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ส่งศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป พระเทพปัญญาเมธี เริ่มมีอาการอาพาธด้วยโรคเบาหวาน ก่อนที่จะมีอาการของโรคแทรกซ้อน คือความดัน หัวใจ และไตวาย กระทั่งมรณภาพอย่างสงบ เมื่อเวลา 02.26 น.ของวันที่ 7 มี.ค.2562 หลังเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 12 วัน รวมสิริอายุ 75 ปี ทั้งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.ที่ศาลาการเปรียญ วัดกลางพระอารมหลวง

คนดี คนเด่น