บวงสรวงศรีพฤทเผ่าเธศวร เปิดบ้านชน 4 เผ่า

7 มี.ค. 2562 12:05 น.
จังหวัดศรีสะเกษ บวงสรวงศรีพฤทเธศวร เปิดหมู่บ้าน ชน 4 เผ่าไทศรีสะเกษ อาหารพื้นบ้าน ตลาดโบราณ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในการจัดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ, นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ และคณะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ พ่อค้า - ประชาชน คหบดี เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนักแสดงละคร ประวัติศาสตร์ อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงศรีพฤทเธศวร เพื่อบอกกล่าวดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ในการจัดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 มีนาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ที่มีต้นดอกลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ราว 5 หมื่นต้น

 

และทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม ดอกลำดวนจะบาน และส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งจังหวัดศรีสะเกษ และดอกลำดวนยังถือเป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ และพบเป็นภาพแกะสลักหินอยู่ในภาพนารายบรรทมศีล ด้านบนหน้าซุ้มประตูปราสาทเขาพระวิหาร และปราสาทขอมในหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ

 

 

 

 

จากตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ ย้อนยุคไปกว่าพันปีเศษ พระเจ้าสุริยะวรมันที่1 ได้ตีเมืองขึ้นมาเรื่อย จนมาพบกันกับกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า เขมรป่าดง อาศัยอยู่ในแถบนี้ และมีต้นดอกลำดวนขึ้นอยู่เป็นดกขนาดใหญ่ ต่อมาได้แยกหัวเมืองน้อยใหญ่ออกเพื่อการปกครองดูแลโดยง่าย 1 ในหัวเมืองนั้นก็คือ เมือง สะดุดอำปรืน หรือเมืองคุรุเกษตร หรือเมืองศรีสะเกษ ในปัจจุบัน ที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข และเชื่อว่าแม่ยายของลูกชายของพระเจ้าสุริยะมันที่1 มาเสียชีวิต และฝังอิฐิธาตุไว้ ณ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ส่วนหนึ่งของพื้นที่คุรุเกษตรศรีสะเกษ หรือจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มีการสืบค้นประวัติศาสตร์ นำมาตัดตอนเล่าเรื่อง สร้างเป็นละคร แสง สี เสียง เรื่อง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร พร้อมกับการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ในงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ที่มีชนอยู่ 4 เผ่า อันได้แก่ ชนเผ่า ส่วย หรือกูย เขมร ลาว และเผ่าเยอ อาศัยอยู่

 

 

 

 

ภายในงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 โดยในวันที่ 6 มีนาคม ถือเป็นวันเปิดงาน มีการออกร้านอาหารพื้นเมืองศรีสะเกษ สินค้าโอท๊อป ผ้าไหมศรีสะเกษ เสื้อผ้าแซว ย้อมมะเกลือ มีการจำลองหมู่บ้าน อาหาร ของชน 4 เผ่า การแสดงถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีรำแม่มด ของชนเผ่ากูย หรือส่วย การขึ้นบ้านใหม่ของชนเผ่าเขมร อื่นๆ ตลอดทุกๆ วัน และที่จัดยิ่งใหญ่มีนักท่องเที่ยวจองพื้นที่ที่จะเดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นประจำทุกปีเป็นจำนวนมากก็คือ การแสดง แสง - สี - เสียง ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ ละครประวัติศาสตร์ ที่ใช้นักแสดงที่เป็นคนศรีสะเกษล้วนๆ กว่า 500 ชีวิต ขบวนช้าง ขบวนม้า ฉากที่ประกอบเอฟเฟต จอแอลซีดี คือ แสงสีเสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ในค่ำของวันที่ 8 – 9 – 10 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เนต้นไป โดยเปิดให้นักท่องเที่ยว ประชาชนได้เข้าไปชมได้ฟรีทุกที่นั่งทุกคืน

 

 

 

 

 

 

วิถีชุมชน