อุบลฯ ปชส.ร่วมกับ กกต.จัดสัมนารณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง(ส.ส.)

5 มี.ค. 2562 06:57 น.
อุบลราชธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนา รณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 4 มีนาคม 2562  ที่โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน เปิดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562    ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่  ที่มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติแตกต่างจากเดิมที่ประชาชนควรรับทราบหลายประการ  กรมประชาสัมพันธ์  จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562  โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อช่องทางต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

 

 

นอกจากนี้  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์  ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี  จัดการสัมมนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทาง ข้อกฎหมาย และข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน

 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 30 คน  มีเนื้อหาประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “ข้อมูลที่สื่อมวลชนควรรับทราบในการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี   และการเสวนาเปิดเวทีให้สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการเลือกตั้ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้รับ  ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และขยายผล สร้างการรับรู้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

 

 

 

ประชาสัมพันธ์