"ทำบุญ-ถวายพวงมาลา" สดุดีวีรชนทหารกล้า

4 มี.ค. 2562 18:25 น.
ศรีสะเกษ - จังหวัดศรีสะเกษทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนและวางพวงมาลาสดุดีวีชนทหารกล้าที่พลีชีพปกป้องรักษาผืนอธิปไตยพนมกันตุงช่องพระพะลัยและถวายผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์

.นักรบทหารกล้าต้องสังเวยชีวิตพลีชีพในการปกป้องอธิปไตยไทย ทหารกล้าควรค่าต่อแก่การจดจำและจารึกไว้เป็นวีรกรรมของแผ่นดิน ที่ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ประกอบด้วย คือพันตรีวิชิต ศรีคงรักษ์ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 19 อดีตผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2302  ซึ่งได้นำกำลังพลผู้ใต้บังคับบัญชาปะทะเดือดกับกองกำลังไม่ทราบฝ่าย จนตนเองต้องพลีชีพพร้อมผู้ใต้บังคับบัญชาอีก 4 นาย ประกอบด้วยาสาสมัครทหารพรานวิเศษ บุญคง อาสาสมัครทหารพรานสีคิ้ว วรรณทอง อาสาสมัครทหารพรานพวน ไผ่เลี้ยง อาสาสมัครทหารพรานประเทือง คำสิงห์หา  พลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหารผลักดันกองกำลังชาวต่างชาติ ที่รุกล้ำเข้ามาบนผืนแผ่นดินไทย บริเวณทิศเหนือช่องเขาพระพะลัย  วีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่าทหารกล้า เมื่อถึงวันที่4มีนาคมของทุกๆปีจะมีการจัดงานทำบุญวางพวงมาลาสดุดี

 

เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2562  ที่อนุสาวรย์พันตรีวิชิต ฐานปฏิบัติการพนมกันตุง กองร้อยทหารพรานที่ 2306 บ้านสันติสุข ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษพันเอกวิรยุทธ์ รักศิป์ ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 16 ผู้คับหน่วยเฉพาะกิจที่3 เป็นประธานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนและวางพวงมาลาสดุดีวีชนทหารกล้าที่พลีชีพปกป้องรักษาผืนอธิปไตยพนมกันตุงช่องพระพะลัยและถวายผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์นุสาวรีย์พันตรีวิชิต ศรีคงรักษ์และอนุสรณ์วีรกรรมของเหล่านักรบผู้กล้า

 

มีนายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอขุนหาญ ตลอดภรรยา เครือญาติวีรชนทหารกล้าเพื่อนผู้ร่วมรบ บิดา มารดา ภรรยา บุตรหลาน  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ร่วม 200 คน เข้าร่วมในพิธ๊ มีพระครูโกศลาสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงค์สังฆาธิการในอำเภอขันหาญอีก 9 รูป

 

โดยมีพันเตรีธลัด พูลสวัสดิ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กล่าวรายงาน เชิญประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนทหารกล้าและทอดผ้าป่าสามัคคี จนแล้วเสร็จมีการทอดผ้าไตรบังสุกุลถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่นายทหารกล้าผู้พลีชีพเพื่ออธิปไตย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความองอาจ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ด้วยสำนึกในหน้าที่ เพื่อปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไทย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณงามแห่งความดี

 

"ทุกๆปีจะมีการจัดงานเยี่ยงนี้สืบไปและในเวลาต่อมารับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ 1 กองร้อย เชิญตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการการจำนวน9คน วางพวงมาลา  และประธานในพิธีวางพวงมาลา ทำความเคารพอนุสาวรีย์ กองทหารเกียรติยศพลแตรเดี่ยวเป่าแตรเคารพ" เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

คนดี คนเด่น