"บุญข้าวจี่" ข้าวเหนียวอินทรีย์เมืองจันทร์

4 มี.ค. 2562 16:36 น.
ศรีสะเกษ-ชนเผ่ากูย หรือ ส่วย ร่วมงานบุญประเพณีบุญข้าวจี่ เจดีย์ข้าวเปลือก บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ส่งเสริมการทำนาแบบปลอดสาร ประกวดแข่งขันการหุงข้าวหม้อดิน เตาถ่าน และจี่ข้าวจี่ จากข้าวเหนียวอินทรีย์ จัดพาข้าวถวายพระสงฆ์

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ วัดปลาซิว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์ ร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จัดงาน ประเพณีบุญข้าวจี่ เจดีย์ข้าวเปลือก บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี2562 ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมการทำนาแบบปลอดสาร กับการประกวดแข่งขันการหุงข้าวหม้อดิน เตาถ่าน หรือ ฟืน และจี่ข้าวจี่ จากข้าวเหนียวอินทรีย์ จัดพาข้าวถวายพระสงฆ์

โดยมี นายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอเมืองจันทร์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งประเพณีบุญข้าวจี่ เป็นประเพณีที่ชาวอีสานถือปฎิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล มักจัดในห้วงเดือน 3 ทางจันทรคติ ซึ่งชาวบ้านกำหนดกัน คือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และเดือน 3 นี้ จะมีการทำบุญข้าวเปลือก เพราะเชื่อว่าข้าวเป็นโภชนาการอาหารที่มีบุญคุณต่อมนุษย์ การสู่ขวัญข้าว ก็คือ การขอขมาต่อพระแม่โพสพ ด้วยการหุงข้าว นึ่งข้าวให้สุก ก่อนนะมาเจาะรูตรงกลาง บรรจุน้ำอ้อนเข้าไป นำไปย่างไฟให้สุก หอมข้าวใหม่ ก่อนนำมาถวายพระสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิตส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษ

 

 

 

 

นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์ กล่าวว่า ชาวอำเภอเมืองจันทร์ จะถือเอาช่วงนี้ จัดงานบุญประเพณีบุญข้าวจี่ เจดีย์ข้าวเปลือก บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี2562 ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมการทำนาแบบปลอดสาร กับประกวดแข่งขันการหุงข้าวหม้อดิน เตาถ่าน หรือ ฟืน และจี่ข้าวจี่ จากข้าวเหนียวอินทรีย์ จัดพาข้าวถวายพระสงฆ์ ซึ่งประชาชาวอำเภอเมืองจันทร์ เป็นคนชนเผ่ากูย หรือ ส่วย 1 ใน 4 ชมเผ่าไทยศรีสะเกษ คือ ส่วย - เขมร - ลาว และเยอ แตกต่างกันที่ประเพณี วัฒนธรรมภาษาที่พูด และชอบการทำบุญ เข้าวัด

 

วันนี้ได้ถือฤกษ์ดี นำประชาชนคนเผ่ากูย ประกอบพิธีเพื่อสืบทอดต่อวัฒนธรรม ประเพณี อธิ การหุงข้าวด้วยหม้อดิน เตาถ่าน หรือ ฟืน การปั้นข้าวจี่จากข้าวเหนียวอินทรีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าว ทำนาแบบอินทรีย์ ซึ่งตำบลหนองใหญ่ เป็นอำเภอแรกของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประกาศวาระของตำบล ปลอดสารเคมี ปลอดสารพิษ ในแปลงนาทุกแปลง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกันมา 5 ปีแล้ว เกษตรกร ชาวบ้าน ชนเผ่ากูย ชื่นชอบกันมาก ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตน

 

 

 

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากพิธีเปิดงานเสร็จ กลุ่มชนเผ่ากูย ก็ได้เริ่มการแข่งขัน ประกวดการหุงข้างด้วยหม้อดิน เตาถ่าน และจี่ข้าวจี่ด้วยข้าวเหนียวอินทรีย์ ที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งงาน พร้อมกับการจัดสำหรับกับข้าวเป็นพาข้าวเพื่อนำถวายพระสงฆ์ และการร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ด้วยข้าวจี่ที่อร่อยที่สุด หอมที่สุด

 

 

 

 

 

วิถีชุมชน