พระราชทานพวงมาลาหลวง ให้"สิบโทเอกอัมรินทร์" เสียชีวิตปฏิบัติภารกิจภาคใต้

3 มี.ค. 2562 19:15 น.
พิษณูโลก - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางหน้าหีบศพ "สิบโท เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา" วัย 25 ปี เสียชีวิตปฏิบัติภารกิจภาคใต้ และเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัว

 

            เมื่อวันที่ 2มีนาคม  2562 เวลา 19.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ สิบโท เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา ณ วัดวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

           ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหน้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และโปรดให้ให้ เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพ

 

 

            ต่อมาวันนี้ (3 มี.ค. 2562) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ญาติ สิบโทเอกอัมรินทร์ ศรีรักษา ณ บ้านเลขที่ 117 หมู่ 8 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

             สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนพร้อมอาวุธปืนได้ลอบซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณมัสยิดเปาเบาะ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสุเหร่า อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้นายทหาร สิบโท เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา อายุ 25 ปี ซึ่งขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับที่ตั้งหลังจากการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับแหล่งข่าวถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

 

 

           การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวทหารกล้าสิบโท เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทั่งวินาทีสุดท้ายของลมหายใจในการรับใช้ชาติอย่างหาที่สุดมิได้

 

คนดี คนเด่น