เตรียมงานยิ่งใหญ่ "เทศกาลดอกลำดวนบาน"

3 มี.ค. 2562 20:02 น.
ศรีสะเกษ - สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ จำลองหมู่บ้านชนเผ่า 4 เผ่าไทย ท่ามกลางดงดอกลำดวนตามธรรมชาติ กว่า 5 หมื่นต้น งานจัดระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 ซึ่งถือเป็นการประจำปีของจังหวัด

วันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ คณะผู้จัดงาน นำโดย นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะทำงาน ได้เข้าจัดเตรียมสถานที่ ในการจัดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ กับการแสดง แสง - สี - เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ในวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ซึ่งถือเป็นการประจำปีของจังหวัด ที่มีการสืบสานประเพณี - วัฒนธรรม

 

ย้อยตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่1 ราวศตวรรษที่ 16 – 17 ได้มีชนเผ่าที่สร้างบ้านอาศัยอยู่ในแถบนี้ เรียกตนเองว่า กลุ่มชนเขมรป่าดง มีต้นดอกลำดวนเป็นสัญญาลักษณ์ ซึ่งต้นดอกลำดวนที่เป็นจำนวนมากอยู่ในแถบนี้ จนกลายมาเป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ กับตำนานการไล่จับช้างของพระมหากษัตริย์ที่พลัดหลงฝูงมาแถบนี้ ถวายกลับคืนพระนคร ได้รับความดีความชอบ ตั้งให้เป็นเจ้าหัวเมือง ดูแลประชาชน

 

ก่อนที่จะได้ไปร่วมสร้างปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทต่างๆ น้อยใหญ่ในแถบนี้ เพื่อบูชาองค์พระศิวะเทพ รวมทั้งปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ และในทุกๆ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ก็จะถือเอาวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม จัดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ พร้อมกับจัดการแสดง แสง - สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ นี้

 

 

 

นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในปีนี้จะได้จัดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ พร้อมกับจัดการแสดง แสง - สี - เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โดยจะได้จัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะเราได้นำเอฟเฟตเข้ามาเสริมในการจัดการแสดงแสงสีเสียง โดยจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงขึ้นในเช้าของวันที่ 6 มีนาคม และเปิดหมู่บ้าน 4 ชนเผ่าของศรีสะเกษ อันได้แก่ ส่วย - เขมร - ลาว และเยอ หรือส่วย ที่เราได้จำลองวิถีชีวิต สมัยก่อนแบบดั่งเดิมเอามาไว้

 

นายอภิศักดิ์  กล่าวอีกว่า ปัจจุบันหมู่บ้าน 4 ชุนเผ่าก็กระจายกันอยู่ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ แต่เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลัง รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้ทราบ ได้ชมวิถีชีวิตของชน 4 ชนเผ่าไทศรีสะเกษ เราได้สร้างหมู่บ้าน ชน 4 เผ่าเอาไว้ในงานนี้ ซึ่งสามารถมาเดินชม มาร่วมกิจกรรมของชนเผ่า การไหว้ผีประกรรม รำผีฟ้า อาหาร 4 ชมเผ่า อื่นๆ ตลอดทั้งวันตลอด 3 วัน และที่เราเตรียมไว้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ การแสดง แสง สี เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ซึ่งเราจะมีการซ้อมใหญ่ รอบสื่อมวลชน รอบประชาชนชมฟรี ในค่ำของวันที่ 6 มีนาคม 2562 แสดงเหมือนจริงทุกประการ นอกจากนั้นก็เป็นรอบของนักท่องเที่ยว ทั่วๆ ไปในวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

 

 

อย่างไรก็ดี ในการจัดงาน เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ พร้อมกับการจัดการแสดง แสง - สี - เสียง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ พร้อมการจำลองหมู่บ้านชนเผ่า 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ไว้ท่ามกลางดงดอกลำดวน ที่พร้อมใจกันบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ไปทั่วทั้งเมืองศรีสะเกษ ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี ซึ่งต้นลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ กว่า 5 หมื่นต้น ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ แห่งนี้ถือเป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงนี้ได้อย่างประทับใจไม่รู้ลืมเช่นกัน

 

 

 

 

ท่องเที่ยว