ภัยแล้ง ขยายวงกว้าง แหล่งผลิตน้ำปะปาเริ่มแห้งขอด

3 มี.ค. 2562 12:50 น.
มหาสารคาม -ภัยแล้งเริ่มขยายวงกว้าง  แหล่งผลิตน้ำปะปาเริ่มแห้งขอด  ปภ.เขต 6 เร่งสูบน้ำระยะไกล 3 กม. ช่วยเหลือเกษตรกร

 

มหาสารคาม สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดมหาสารคามส่อเค้ารุนแรงเริ่มมากขึ้น  ชาวบ้านหลายพื้นที่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  โดยเฉพาะที่ตำบลนาข่า  และตำบลหวาย  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  แหล่งน้ำในหมู่บ้านที่นำมาผลิตน้ำประปาเริ่มแห้งขอด  ต้องร้องขอรถสูบน้ำระยะไกล 3 กิโลเมตร  สูบน้ำลำน้ำเสียวเข้ามาเก็บกักในบ่อหนองใหญ่  เพื่อให้ชาวบ้าน 4 หมู่บ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง

 

วันที่ 3 มีนาคม 2562  ที่บ้านวังเหนือ  หมู่ 16  ต.นาข่า  อ.วาปีปทุม   มหาสารคาม ปภ.เขต6 จังหวัดขอนแก่นนำเครื่องสูบน้ำระยะไกล 3กม.สูบน้ำจากลำน้ำเสียวลงสู่บ่อหนองใหญ่เพื่อใช้ในการผลิตปะปาและเพื่ออุปโภคบริโภค

 

นายอัมพร  ไกรสีห์  ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังเหนือ  หมู่ 16  ต.นาข่า  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม  เปิดเผยว่า  ภัยแล้งเริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 61  เนื่องจากปีนี้ฝนตกน้อย  ทำให้หนองน้ำประจำหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด  หลายแห่งน้ำแห้งจนไม่สามารถสูบน้ำมาผลิตน้ำประปาได้  ทำให้ชาวบ้านต้องร้องขอรถสูบน้ำระยะไกล  จาก ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น  มาสูบน้ำจากลำน้ำเสียว 

 

โดยใช้ท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว  ลำเลียงน้ำจากลำน้ำเสียว  ระยะทาง 3 กิโลเมตร  มาลงในบ่อหนองใหญ่  เพื่อให้ชาวบ้านได้เก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูแล้งนี้  มีชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันถึง 4 หมู่บ้าน  คือ  บ้านวังเหนือ  หมู่ 16  บ้านวังใหม่  หมู่ 13  บ้านวังจาน  หมู่ 4  ตำบลนาข่า  และบ้านโนนสำราญ  หมู่ 8  ต.หวาย โดยรถสูบน้ำระยะไกล  จาก ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น  สามารถสูบน้ำได้  นาทีละ 2,800 ลิตรต่อนาที  ส่วนในระยะยาวอยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือ  ด้วยการขุดลอกแหล่งน้ำให้ลึกกว่านี้  เพื่อที่จะได้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น

 

ขณะที่ภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่งของจังหวัดมหาสารคาม  มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 23.90 มีปริมาณน้ำ 19.45 ล้านลูกบาศก์เมตร  จากปริมาณเก็บกัก 81.42 ล้านลูกลาศก์เมตร  มีอ่างเก็บน้ำ 12 อ่าง  มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณความจุอ่าง

 

เกษตร