แรงงาน น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

3 มี.ค. 2562 07:35 น.
อุตรดิตถ์ - วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 พระผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานช่างฝีมือ พร้อมน้อมนำเป็นแบบอย่างสร้างงานสร้างคน

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมนำ คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน วางพานพุ่มดอกไม้สดร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 องค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พระผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานช่างฝีมือ พร้อมน้อมนำเป็นแบบอย่างสร้างงานสร้างคน

 

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า เสด็จพระ ราชดำเนิน ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ใต้ ลุมพินีสถาน โดยกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นเจ้าภาพ และการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยในการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่างไทย ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยตั้งปณิธานว่า จะขอยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่าง และแรงบันดาลใจ ในการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและทรัพยากรบุคคลต่อไป

 

 

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการแสดงถึงพระปรีชาสามารถทางการช่าง ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือรวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

คนดี คนเด่น