มทบ.28 จัดฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลยาเสพติด

2 มี.ค. 2562 14:05 น.
จ.เลย - "พล.ต. เกียรติศักดิ์   วิเวก" ผบ. มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2562 เสริมสร้างวินัย คุรธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด

 

            เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 2 มี.ค.  2562 ณ  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย   พล.ต. เกียรติศักดิ์   วิเวก   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2562  โดยมี พ.ท. เกียรติภูมิ  มินทระ  ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28  รายงานความเป็นมาของโครงการ ฯ ว่า  กองทัพบกมีนโยบายให้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562

 

           พ.ท. เกียรติภูมิ  กล่าวรายงานอีกว่า  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งเป็นการสื่อสารโน้มนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ต่อไปในอนาคต ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

 

           พ.ท. เกียรติภูมิ  กล่าวรายงานอีกว่า  โครงการนี้มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาในการอบรมคือประวัติศาสตร์ชาติไทยการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติส่วนปองดองสมานฉันท์ประสิทธิภาพหน้าที่พลเมืองดี การดำเนินตามแนวศาสตร์พระราชา กิจกรรมจิตอาสา การออกกำลังกายระเบียบวินัยทหารและนันทนาการ โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบ 5 เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ห้วงการฝึกอบรมโดยมีนักเรียนที่เข้ารับ

 

 

              "การฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 100 คนมาจากสถาบันการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์    โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนนาด้วงวิทยา โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์  และวิทยาลัยเทคนิค  แบ่งเป็นนักเรียนชาย 65 คนนักเรียนหญิง 35 คน มีระยะเวลาฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 2562  รวม 3 วัน" พ.ท. เกียรติภูมิ กล่าวรายงานในที่สุด

ภาคประชาสังคม