"ขอนแก่น" จัดอีสานอุตสาหกรรมแฟร์กระตุ้นการลงทุนภูมิภาค

28 ก.พ. 2562 16:50 น.
ขอนแก่น - พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายรัฐมนตรี เปิดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และยืนยันความเป็นขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

วันที่ 28 ก.พ.2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ E-SA INDUSTRIAL FAIR 2019 ครั้งที่ 4  ที่สภาอุตสาหกรรมทั้งภาคอีสาน และเครือข่ายทั้งภาคเอกชนราชการ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึงวันที่ 3 มี.ค. โดยมีผู้ประกอบการมาร่วมแสดงสินค้านวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมจำนวนมาก

 

 

 

การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมทั้งภาคอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพ แสดงถึงความพร้อมทางการค้า การลงทุนของภาคอีสาน นักธุรกิจที่มาร่วมงาน สามารถต่อยอดธุรกิจ จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค

 

 

            งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ เป็นอีกหนึ่งงานที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในการเป็นไมซ์ซิตี้ ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่ และการจัดงานแสดงสินค้า ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน และด้านอื่นๆ ซึ่งอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นมีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานกระดาษ ในเครือ เอสซีจี โรงงานแหอวนที่ส่งผลภัณฑ์ไปทั่วโลก โรงงานน้ำตาลในเครือมิตรผล เครือเคเอสแอล (KSL) โรงงานในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพี โรงงานผลิตเรือตรวจการโดยคนไทย บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) ก็อยู่ที่ขอนแก่น ยังมีโรงงานขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่เป็นผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี อีกมากมายที่หลายคนเคยใช้ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รู้ว่าโรงงานอยู่ที่ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

             พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดขอนแก่น ว่านอกจากจะเป็นศูนย์กลางของภาคด้านภูมิศาสตร์แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา เทคโนโลยี โลจิสติกส์ ผู้ประกอบการก็มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี หรือแม้แต่ภาคราชการ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคธุรกิจ  ต่างก็ร่วมมือกันจัดงานจนขอนแก่นมีหลายงานที่ขึ้นชื่อระดับประเทศ เช่น เคาท์ดาวน์ ถนนข้าวเหนียว งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์เองนั้นนอกจากจะเชื่อมโยงภาคผู้ประกอบการโรงงานแล้ว ยังเชื่อมโยง ด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศ CLMVT เข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจ ให้งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ยกระดับเป็นงานระดับนานาชาติ กระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน และต่อยอดธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค