ลงแขกตัดอ้อย แก้ปัญหาฝุ่นจากเผา-ขาดแคลนแรงงาน

28 ก.พ. 2562 16:40 น.
ขอนแก่น - นายอำเภอกระนวนและชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกันลงแขกตัดอ้อยช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ไม่เผาก่อนตัดส่งโรงงาน และกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งแก้ปัญหาฝุ่นขนาดเล็กที่ยังเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่แปลงอ้อยของเกษตรกรบ้านนาเลาะ ตำบลหนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านจิตอาสา ช่วยกันลงแขกตัดอ้อย ตามโครงการตัดอ้อยสด งดการเผา เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากที่ทางจังหวัดมีคำสั่งห้ามเกษตรเผาอ้อย และให้ขึ้นบัญชีดำเกษตรที่นำอ้อยแบบเผามาส่งขายให้กับโรงงาน แก้ปัญหาฝุ่นควัน โดยเฉพาะ PM 2.5 และ PM 10 ที่ยังเกินค่ามาตรฐาน จนอยู่ในเกณฑ์อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของประชาชน และยังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ของข้าราชการและประชาชน สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษที่เกิดจากการเผาอ้อย รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ โดยการนำประเพณีลงแขกมาช่วยเหลือกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

 

 

โดยในพื้นที่อำเภอกระนวนยังมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รอตัดอ้อยส่งโรงงานอีกกว่า 5,000 ไร่ ซึ่งจิตอาสาก็จะหมุนเวียนไปช่วยลงแขกตัดอ้อยให้กับเกษตรกรจนครบทั้งหมด หลังจากช่วยกันตัดอ้อยเสร็จแล้วแรงงานจิตอาสาได้ห่อข้าว ปิ่นโต มานั่งปูเสื่อรับประทานข้าวด้วยกัน

 

 

            ขณะเดียวกันทางสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง ได้นำภาคเอกชนมาสาธิตการตัดอ้อย และเครื่องสางใบอ้อย ที่จะช่วยให้แรงงานตัดอ้อยได้สะดวก เพราะที่แรงงานจะเกี่ยงอ้อยมีใบไม่สะดวกในการเข้าไปตัด  เพื่อเป็นทางเลือกแก่ชาวไร่อ้อยพร้อมขอให้รัฐบาลแก้ไขอ้อยไฟไหม้ด้วยการให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำในการเลือกซื้อเครื่องสางใบอ้อย ซึ่งมีราคา 2-3 หมื่นบาท ก็จะสามารถให้แรงงานเข้าไปตัดได้แทนการเผาอ้อย

 

 

เกษตร