อุบลฯเปิดงาน"อบอุ่นรัก" 245 ปี ศรีนาจะหลวย"

28 ก.พ. 2562 14:17 น.
จังหวัดอุบลราชธานี ชาวอำเภอนาจะหลวย จัดงาน "อบอุ่นรัก" 245 ปี ศรีนาจะหลวย ดินแดนแห่งความสุขสันต์ ต้นกำเนิดสายธารลำโดมใหญ่ เทพเจ้าภูหมากจอง ภูจองนายอย แหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์

นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดงาน"อบอุ่นรัก 245 ปี ศรีนาจะหลวย" ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและชนเผ่า ประกอบไปด้วย ชนเผ่าลาว เขมร ส่วย และชนเผ่าเย่อ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอนาจะหลวย นำส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจทุกภาคส่วน พ่อค้าและประชาชน

 

 ชาวอำเภอนาจะหลวย  ได้พร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมามีขบวนแห่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย/ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตาม ฮีต12ครอง14 เป็นต้นและรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนคนนาจะหลวย  นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการ/เกี่ยวกับประวัติสาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงอโยธยา

 

กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนรำกับประชาชน ด้วยความสนุกสนาน โดยงานนี้ได้จัดให้มีขึ้นถึง 3วัน3 คืน ตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีผู้มาเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมาก ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

 

ศิลปะวัฒนธรรม