อุบลฯเลือกน้ำจากบ่อน้ำโจ้กทำน้ำศักดิ์สิทธิ์

27 ก.พ. 2562 19:45 น.
จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้เลือกน้ำจากบ่อน้ำโจ้ก เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันที่  27 ก.พ.2562 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรการอำนวยการ  คณะกรรมการด้านพิธีกร คณะกรรมการด้านการจัดระเบียบจราจร  คณะกรมการด้านจิตอาสา คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำโจ้ก)  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม จัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานี    ให้มีความมีความพร้อม ให้มีความถูกต้อง  ตามโบราณราชประเพณี  และสมพระเกียรติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

 

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า  จังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาเลือก  บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัด ที่เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวาย ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม    พระชนมพรรษา  6 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2542 และในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554  จังหวัดจึงได้พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ ในพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  ในวันที่ 6 เมษายน 2562    เพื่อนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  

 

 ส่วนสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 จังหวัดได้เลือกวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เนื่องจากเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารแห่งแรกของจังหวัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวอุบลราชธานีเป็นครั้งแรก และยังเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและยังใช้เป็นสถานที่ สร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

ของดีชุมชน