กำนัน-ผญบ.บุกศาลากลางอุบลฯจี้ย้ายปลัดเทศบาลออกนอกพื้นที่

27 ก.พ. 2562 18:25 น.
อุบลราชธานี - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ทั้งตำบลโพธิ์ศรีอ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 14 หมู่บ้าน เข้าร้องเรียนที่ศาลากลางให้เร่งย้าย ปลัดเทศบาลรักษาการนายกเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี ออกจากพื้นที่พร้อมยื่น 13 พฤติกรรมเกี่ยวกับการทำงาน ที่ไม่เต็มใจและไม่บริการประชาชน ขณะที่รอง ผวจ.รับเรื่องเรียกสอบทั้งสองฝ่ายทันที

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี กำนันตำบลโพธิ์ศรีอ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล ทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลโพธิ์ศรี จากการนำโดย นายปณิธาน ใบศรี อายุ 47 ปี กำนันตำบลโพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานีเดินทางเข้ามาเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งย้ายนายวงศ์ชัย จันทพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ศรีรักษาการนายกเทศมนตรี ออกจากพื้นที่และให้บุคคลอื่นเข้ามาทำน้าที่แทนเนื่องจากไม่เหมาะสมในการทำหน้าที่ ไม่ดูแลเอาใจใส่ประชาชนบกพร่องต่อหน้าที่ โดยมีข้อร้องเรียนและเอกสาร รูปภาพประกอบทั้งหมด 13ข้อ กล่าวถึงพฤติกรรมความไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง

นายปณิธาน ใบศรี  กำนันตำบลโพธิ์ศรี อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 358 ม.7บ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี กล่าวว่าสาเหตุที่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมด14 หมู่บ้านรวมตัวกันเรียกร้องให้ย้ายนายวงศ์ชัย จันทพัฒน์เนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริการประชาชนทำงานไม่มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความล่าช้าในหลายกรณีตลอดหนึ่งปีครึ่ง ที่ขึ้นรักษาการนายกฯส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยปลัดรักษาการรายนี้มีพฤติกรรมที่ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจอย่างมาก มีมากถึง13 กรณี อาทิกรณีประปาหมู่บ้าน จาก 8 ถัง 4 ถัง ใช้ไม่ได้มา 1 ปี แล้วและไม่มีการปรับปรุงแก้ไข กรณีทำการเปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติโดยฉบับที่เสนอต่ออำเภอไม่ตรงกับฉบับที่ประชุมสภากรณีจ่ายเงินผู้สูงอายุไม่ตรง และไม่นำเงินมาจ่ายเพื่อบริการประชาชนแต่สร้างความลำบากให้ประชาชนเดินทางไปเอาเองถึงธนาคาร ซึ่งที่ผ่านมากำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ได้ยื่นร้องเรียนต่อนายอำเภอพิบูลมังสาหารตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 แต่การดำเนินการของอำเภอมีความล่าช้ามากปัจจุบันยังทำการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ และบ่ายเบี่ยงไปมา

 

ด้านนายนพรัตน์ สิงห์เรือง ตัวแทนชมรมรวมใจรักพิทักษ์บ้านเกิด อายุ 59 ปีบ้านเลขที่ 209 ม.7 บ้านโพธิ์ศรีใต้ ต.โพธิ์ศรีกล่าวว่าตอนนี้ชาวบ้านเหลือทนแล้วกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ศรีโดยที่ผ่านมาในการติดต่อประสานงานกับปลัดด้วยความยากลำบาก ไม่ราบรื่นและขอเรียกร้องให้ย้ายออก โดยมี 2 เหตุผลคือ ไม่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคชำรุด ไปติดต่อมาก็ไม่ทำและไม่พร้อมจะบริการให้ประชาชนเวลาไปติดต่อปลัดเทศบาลก็ไปหลบอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานและมีหลายเรื่องที่มีประชาชน รวมกระทั้งฝ่ายปกครองเองก็รับไม่ได้จึงขอให้มีการย้ายปลัดเทศบาลออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดต่อมานายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาพบกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมเปิดห้องประชุมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดเพื่อรับทราบข้อเรียกร้องและนัดสอบสวนผู้ร้อง ผู้ถูกร้องและพยานทั้งสองฝ่ายทันที โดยมีตัวแทนผู้ร้องจำนวน 3 ราย คือกำนันตำบลแพทย์ประจำตำบล และตัวแทนชาวบ้านผู้สื่อข่าวพยายามโทรติดต่อขอสัมภาษณ์นายวงศ์ชัย จันทพัฒน์ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี รักษาการนายกเทศมนตรีเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแต่ไม่สามารถติดต่อได้

 

การเมืองท้องถิ่น