อาใจคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ มข. MOU ประชารัฐและเซ็นฯ กรุ๊ป นำไก่ยูริกต่ำเป็นเมนูเด็ดร้านดัง

27 ก.พ. 2562 17:15 น.
ขอนแก่น - ม.ขอนแก่น เอ็มโอยู บริษัทประชารัฐขอนแก่น และเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป เอาใจคนรักสุขภาพ และเทรนร้านอาหารคนรุ่นใหม่ นำไก่ 3 โลว์ ยูริกต่ำ สายพันธุ์พื้นเมือง KKU - ONE เป็นเมนูเด็ดร้านตำมั่ว และแบรนด์ดังอีกหลายร้านของเซ็น ฯ กรุ๊ป

วันที่ 27 ก.พ.2562 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายบุญยง  ตันสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

 

            ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการนำเอาผลงานวิจัย ของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คือไก่พันธุ์พื้นเมือง KKU-ONE ซึ่งเป็นไก่เนื้อที่มีกรดยูริก ไขมันและคอเลสเตอรอล ต่ำกว่าเนื้อทั่วไป เพื่อนำไปเป็นเมนูประจำร้านอาหาร ของเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป  

 

 

                นายบุญยง  ตันสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไก่ 3 โลว์นี้จะนำไปเป็นเมนูร้านแบรนด์ไทยขอเซ็นกรุ๊ป ซึ่งมีร้านตำมั่ว ร้านตำมั่ว  ลาวญวน แจ่วฮ้อน  เฝอ เขียง และ de Tummour โดยเฉพาะ de Tummour เป็นพรีเมี่ยม ส่วนเขียงจะเป็นสตรีทฟู้ด ซึ่งมีเมนูเด็ดคือข้าวกระเพาไก่ วันนี้ก็ออกจำหน่ายไปแล้ว เนื่องจากไก่เป็นเมนูหลักของหลายแบรนด์ จากที่ได้คุยกับบริษัทประชารัฐสามัคคีขอนแก่น จะเริ่มเฟสแรกก่อนโดยใช้ในร้านอาหารไทย จากนั้นจะขยายไปแบรนด์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ถ้าใช้ทั้งหมดทุกแบรนด์ต้องใช้ปริมาณไก่จำนวนมาก เพราะร้านในเครือเองนั้นมีทั้งหมด 12 แบรนด์ 255 สาขา จะต้องใช้ไก่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5 ตันต่อเดือน ส่วนในขอนแก่นเองนั้นร้านอาหารในเครือ มี 3 ร้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า คือ ร้านตำมั่ว AKA และZEN 

 

 

            เซ็น ฯ กรุ๊ป เป็นธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส มีร้านกระจายทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่สร้างอาหารเพียงอย่างอย่างเดียว แต่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน ครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญได้ทำภารกิจ นำเอาผลวิจัย มข. โดยการประสานบริษัทประชารัฐขอนแก่น จนเชื่อมต่อชุมชน เรียกได้ว่าเป็นโครงการแรกที่พัฒนาร่วมกัน 3 ฝ่าย ที่จะนำเอาผลงานวิจัย สู่ชุมชนและส่งต่อถึงตลาดถึงผู้บริโภค และเชื่อว่าจะมีโครงการต่อเนื่องที่เซ็นฯกรุ๊ป จะได้มีโอกาสพัฒนาร่วมกันอีกต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทประชารัฐและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

             

          “เราให้ความสำคัญกับฟู้ดเซฟตี้ ไก่ KKU-ONE ก็อยู่ในกลุ่มนี้ จะเริ่มเมนูใหม่ในเดือนมีนาคมนี้ เ ไก่เองนั้นเป็นเมนูพื้นฐาน เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เพราะไก่สายพันธุ์นี้ตอบโจทย์ของเทรนร้านอาหารคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ทั้งคนเล่นกีฬา ได้โปรตีนสูง ไขมัน คอเลสเตอรอลต่ำ คนที่เป็นเก๊าก็กินได้เพราะยูริกต่ำมาก แม้ราคาอาจจะสูงกว่าไก่ปกติแต่ก็ไม่ได้สูงมาก ”

 

 

 

          นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ กล่าวว่า นวัตกรรมนี้เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มตั้งแต่ห้องแล็ป มข.ผลิตลูกไก่ ส่วนประชารัฐเองนั้นก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยง จากนั้น เซ็นฯกรุ๊ป เอาไปขาย เป็นการร่วมมือ 3 ฝ่าย ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ที่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ประชารัฐ ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกร เรียกได้ว่า 3 ฝ่ายทำให้เกิดประโยชน์จริง สร้างมูลค่าแก่สินค้าเกษตร ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์นี้แล้ว ทั้งในอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอชนบท โดยเบื้องต้นนี้ทางเราจะส่งไก่ให้กับ เซ็นฯกรุ๊ป สัปดาห์ละ 1,000 ตัว ก่อนจากนั้นจะเริ่มขยับขยาย เพราะขณะนี้ทาง มข.สามารถผลิตลูกเจี๊ยบให้เกษตรกรได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 4,000 ตัว  

 

 

            ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า เป็นวันประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำไปสู่การต่อยอด บทบาทที่เป็นนักวิจัย ร่วมมือกับบริษัทประชารัฐขอนแก่น นำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรไปเลี้ยง สร้างรายได้ มีบริษัทเซ็น กรุ๊ป ที่มีร้านอาหารมากมาย นำเอาผลงานนี้ไปสู่ตลาด สู่ผู้บริโภคที่จะมีความสุขในการรับประทานเนื้อไก่คุณภาพ จนเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อบริษัทประชารัฐ เพื่อเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ KKU-ONE  เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ได้อีกทาง

 

 

อาหาร