ชาวโคราชเซ่นไหว้"ผีปู่ย่าตายาย"ที่มีมานานกว่า 100 ปี

27 ก.พ. 2562 12:10 น.
นครราชสีมา- ชาวบ้านโคราชสืบสานประเพณีโบราณ เซ่นไหว้ผีปู่ย่าตายาย ที่มีมานานกว่า 100 ปี

นครราชสีมา วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) ที่บริเวณริมสระน้ำโบราณกลางหมู่บ้าน ตลาดประดู่ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์ได้ร่วมกันประกอบพิธีเซ่นไหว้ผี หรือ เซ่นไหว้ ปู่ย่าตายาย เพื่อสืบสานประเพณีโบราณ เนื่องจากชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าในสมัยโบราณแหล่งน้ำ ที่อยู่ใจกลางหมู่บ้าน เป็นแหล่งน้ำที่ปู่ย่าตายายได้ประกอบพิธีขอขมาแม่น้ำคงคา และยังเป็นสระน้ำที่ชาวบ้านใช้ดื่มกิน เพื่อหล่อเลี้ยงคนในชุมชน ว่ากันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ในสระโบราณแห่งนี้ คอยปกป้องคุ้มครองชาวบ้านและชุมชนให้เกิดความสงบสุข

 

ซึ่งในปัจจุบันสระน้ำโบราณหรือแหล่งน้ำดังกล่าวได้เกิดการแห้งขอดมานาน จนกระทั่งบริเวณรอบๆได้ขึ้นเป็นป่ารกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ต้องการประกอบพิธีเซ่นไหว้ผีหรือปู่ย่าตายาย เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่คนในหมู่บ้านและยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีในหมู่บ้านที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี อีกด้วย

 

วิถีชุมชน