ติวเข้มศิลปะล้านนาวิชา "ตอกเส้น" ให้หมอนวดแผนไทยสู่ฝีมือขั้นเทพ

25 ก.พ. 2562 12:05 น.
นครราชสีมา - อบจ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมให้ความรู้ เสริมทักษะ เทคนิควิธีการนวดตอกเส้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและนำไปสู่การยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ที่โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยทั้งผู้พิการทางสายตาและร่างกายปกติ จำนวน 40 คน ซึ่งจบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพนวดแผนไทยและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทำความเข้าใจระบบกายวิภาคและเส้นประธานสิบรวมทั้งฝึกปฏิบัติการกดนวดและการตอกเส้นในท่าต่างๆ ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาจากนางสาวทรัพย์ลดา  วงษายะ และนางสาวสุมาลี  เรือนแก้ว วิทยากรจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคและวิธีการนวดตอกเส้น ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคทฤษฏีและปฏิบัติรวม 7 วัน

  

รต.หญิง ระนองรักษ์ ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อาชีพนวดแผนไทยสามารถดำเนินการได้ตามลำพัง ตั้งแต่ออกไปรับจ้างนวดตามบ้านหรือเปิดบริการในบ้านพักตนเองรวมทั้งจับกลุ่มให้บริการตามแหล่งชุมชนหรือใกล้สถานที่ท่องเที่ยวและทำงานตามสถานประกอบการหรู ปัจจุบันอาชีพนวดแผนไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการมากทั้งในและต่างประเทศ โดยเติบโตพร้อมๆกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อบจ.นครราชสีมา เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมา จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ เสริมทักษะ เทคนิควิธีการนวดตอกเส้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและนำไปสู่การยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทำมาหากิน