นาแห้วสืบสานงานประเพณี"บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ"

22 ก.พ. 2562 20:40 น.
จ.เลย - ต.แสงภา อ.นาแห้ว ชาวตำบลแสงภา กำหนดการจัดงานสืบสานงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติตำบลแสงภา ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2562 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย

           นายสมบัติ ชิดทิด กำนันตำบลแสงภา เปิดเผยว่า ตำบลแสงภาร่วมกับคณะสงฆ์ในตำบลแสงภา ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กำหนดการจัดงานสืบสานงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติตำบลแสงภา ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2562 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย "วัดศรีโพธิ์ชัย" เป็นวัดเก่าแก่ของบ้านแสงภา ตำบลแสงภาที่มีอายุมากกว่า 400 ปี ลักษณะของพระอุโบสถคล้ายวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

 

          ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องของการทำงานและการให้ อีกทั้ง สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปอีกด้วย 

 

          โดยมีกิจกรรมในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันแต่ง วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นวันรวม มีหมอลำคณะเพชรดอกคูณบันเทิงศิลป์ ชมฟรีตลอดงาน วันที่ 16 มีนาคม 2562 มีขบวนแห่ผะเหวด พิธีบายศรีสู่ขวัญผะเหวด วันที่ 17 มีนาคม 2562 ทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้า เทศน์มหาชาติ แห่กัณฑ์หลอนจากแต่ละหมู่บ้านสู่วัดศรีโพธิ์ชัย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจร่วมเข้าชมกิจกรรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

ศิลปะวัฒนธรรม