ม.อุบลฯดันพัฒนาผ้าพื้นเมืองอีสานสู่การแข่งขันตลาดโลก

22 ก.พ. 2562 15:50 น.
อุบลราชธานี ม.อุบลราชธานี (มอบ.) ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ส.พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) พัฒนาผ้าพื้นเมืองอีสานสู่การแข่งขันตลาดสากลระดับโลก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ บริเวณลานบึงบัว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (SME Product Development)” โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (SME Product Development)”

 

 เพื่อส่งเสริมธุรกิจสิ่งทอผ้าผืนพื้นเมืองแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นที่ทันสมัย ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยโครงการนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล” โดยมีผู้ร่วมการเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ สสว. และแนวทางการส่งเสริม SME สู่ยุค 4.0 และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่พัฒนา SME รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึง กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในโครงการ

 

 ดร.ชาญชัย  สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวถึง การเชื่อมโยงตลาดผ้าท้องถิ่นอีสาน นายบุญเสก  พันธุ์อุดม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) นายกนก  พื้นชมภู ผู้แทนจากธนาคารออมสิน (GSB) และ นายเสถียร  สายกันดก ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึง โปรแกรมแนวทางที่จะเชื่อมแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ และ นายมีชัย  แต้สุจริยา ผู้คิดค้นลายผ้ากาบบัว เจ้าของบ้านคำปุน กล่าวถึง แนวคิดในการพัฒนาผ้าไทยสู่สากล และความสำเร็จที่ผ่านมาของธุรกิจด้านผ้าไทย เมื่อเสร็จสิ้นการเสวนาแล้วเป็นมินิแฟชั่นโชว์ “ผ้าไทยอีสาน” จากนางแบบมืออาชีพ จากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการ “ผ้าท้องถิ่นอีสาน” ด้วยความน่าทึ่งของผ้าฝ้ายไทย 

 

 

 

ทำมาหากิน